تربیت بدنی آموزشگاههای مانه و سملقان

تاریخ: عدم نمايش ساعت: 21:37 بازدید: 30 نویسنده: امین قلی زاده زهرا نظام دوست

 

تجلیل از خانواده محترم همکار مرحوم رعنایی

 


تجلیل-از-خانواده-مرحوم-رعنایی تجلیل-از-خانواده-مرحوم-رعنایی تجلیل-از-خانواده-مرحوم-رعنایی تجلیل-از-خانواده-مرحوم-رعنایی تجلیل-از-خانواده-مرحوم-رعنایی امتیاز : 30 ادامه مطلب| دیدگاه(0)

تاریخ: عدم نمايش ساعت: 21:12 بازدید: 29 نویسنده: امین قلی زاده زهرا نظام دوست

 

گردهمایی همکاران محترم تربیت بدنی در هفته تربیت بدنی

 


جلسه-هفته-تربیت-بدنی جلسه-هفته-تربیت-بدنی جلسه-هفته-تربیت-بدنی جلسه-هفته-تربیت-بدنی جلسه-هفته-تربیت-بدنی امتیاز : 30 ادامه مطلب| دیدگاه(0)

تاریخ: عدم نمايش ساعت: 14:30 بازدید: 32 نویسنده: امین قلی زاده زهرا نظام دوست

 

مراسم افتتاحیه المپیاد درون مدرسه ای

در دبستان معلم آشخانه

 

به روایت تصویر


مراسم-افتتاحیه-المپیاد-درون-مدرسه-ای-1 مراسم-افتتاحیه-المپیاد-درون-مدرسه-ای-1 مراسم-افتتاحیه-المپیاد-درون-مدرسه-ای-1 مراسم-افتتاحیه-المپیاد-درون-مدرسه-ای-1 مراسم-افتتاحیه-المپیاد-درون-مدرسه-ای-1 امتیاز : 34 ادامه مطلب| دیدگاه(0)

تاریخ: عدم نمايش ساعت: 13:57 بازدید: 29 نویسنده: امین قلی زاده زهرا نظام دوست

 

جشن آغازین هفته تربیت بدنی


آغاز-هفته-تربیت-بدنی آغاز-هفته-تربیت-بدنی آغاز-هفته-تربیت-بدنی آغاز-هفته-تربیت-بدنی آغاز-هفته-تربیت-بدنی امتیاز : 30 ادامه مطلب| دیدگاه(0)

تاریخ: عدم نمايش ساعت: 19:41 بازدید: 27 نویسنده: امین قلی زاده زهرا نظام دوست

 

دیدار کارشناس تربیت بدنی و تنی چند از همکاران تربیت بدنی

با مدیریت محترم آموزش و پرورش و رییس شورای ورزشی شهرستان مانه و سملقان

 


دیدار-با-رییس-شورای-ورزشی-شهرستان-مانه-و-سملقان دیدار-با-رییس-شورای-ورزشی-شهرستان-مانه-و-سملقان دیدار-با-رییس-شورای-ورزشی-شهرستان-مانه-و-سملقان دیدار-با-رییس-شورای-ورزشی-شهرستان-مانه-و-سملقان دیدار-با-رییس-شورای-ورزشی-شهرستان-مانه-و-سملقان امتیاز : 30 ادامه مطلب| دیدگاه(0)

تاریخ: عدم نمايش ساعت: 19:38 بازدید: 25 نویسنده: امین قلی زاده زهرا نظام دوست

 

نشست تخصصی بامدارس مجری طرح المپیاد ورزشی درون مدرسه ای


مدارس-مجری-طرح-المپیاد-ورزشی-درون-مدرسه-ای مدارس-مجری-طرح-المپیاد-ورزشی-درون-مدرسه-ای مدارس-مجری-طرح-المپیاد-ورزشی-درون-مدرسه-ای مدارس-مجری-طرح-المپیاد-ورزشی-درون-مدرسه-ای مدارس-مجری-طرح-المپیاد-ورزشی-درون-مدرسه-ای امتیاز : 30 ادامه مطلب| دیدگاه(0)

تاریخ: عدم نمايش ساعت: 16:47 بازدید: 34 نویسنده: امین قلی زاده زهرا نظام دوست

 

فردا

28 مهرماه،جلسه گرامیداشت هفته تربیت بدنی

 

بقیه در ادامه مطلب

 


جلسه-هفته-تربیت-بدنی جلسه-هفته-تربیت-بدنی جلسه-هفته-تربیت-بدنی جلسه-هفته-تربیت-بدنی جلسه-هفته-تربیت-بدنی امتیاز : 30 ادامه مطلب| دیدگاه(0)

تاریخ: عدم نمايش ساعت: 18:46 بازدید: 36 نویسنده: امین قلی زاده زهرا نظام دوست

 

پیام تبریک انوش جان پرور،کارشناس تربیت بدنی آموزشگاه ها

به مناسبت گرامیداشت هفته تربیت بدنی


پیام-تبریک-انوش-جان-پرور پیام-تبریک-انوش-جان-پرور پیام-تبریک-انوش-جان-پرور پیام-تبریک-انوش-جان-پرور پیام-تبریک-انوش-جان-پرور امتیاز : 30 ادامه مطلب| دیدگاه(0)

تاریخ: عدم نمايش ساعت: 18:23 بازدید: 31 نویسنده: امین قلی زاده زهرا نظام دوست

 

هفته تربیت بدنی،

روز اندیشیدن به روش های توسعه و رشد وجودی انسان و معرفی الگوهای انسانیت و پهلوانی

بر معلمان دلسوز ورزش مبارک.


معلمان-ورزش معلمان-ورزش معلمان-ورزش معلمان-ورزش معلمان-ورزش امتیاز : 30 دیدگاه(0)

تاریخ: عدم نمايش ساعت: 18:15 بازدید: 25 نویسنده: امین قلی زاده زهرا نظام دوست

 

هفته  تربیت بدنی و ورزش

که سرآغازی برای ایجاد انگیزه و روحیه ی شور و نشاط بیشتر در سطح جامعه ورزش است

را به کلیه ی جامعه ورزشکاران و جوانان کشور تبریک عرض می نماییم.


تبریک-هفته-تربیت-بدنی تبریک-هفته-تربیت-بدنی تبریک-هفته-تربیت-بدنی تبریک-هفته-تربیت-بدنی تبریک-هفته-تربیت-بدنی امتیاز : 30 دیدگاه(0)

تاریخ: عدم نمايش ساعت: 22:54 بازدید: 40 نویسنده: امین قلی زاده زهرا نظام دوست
 
۲۶مهر
آغاز هفته تربيت بدني و ورزش
 
پیشاپیش مبارک
 

هفته-تربيت-بدني هفته-تربيت-بدني هفته-تربيت-بدني هفته-تربيت-بدني هفته-تربيت-بدني امتیاز : 90 دیدگاه(0)

تاریخ: عدم نمايش ساعت: 14:14 بازدید: 44 نویسنده: امین قلی زاده زهرا نظام دوست

 

جلسه صمیمانه همکاران تربیت بدنی


هفته-تربیت-بدنی هفته-تربیت-بدنی هفته-تربیت-بدنی هفته-تربیت-بدنی هفته-تربیت-بدنی امتیاز : 59 ادامه مطلب| دیدگاه(0)

تاریخ: عدم نمايش ساعت: 22:38 بازدید: 39 نویسنده: امین قلی زاده زهرا نظام دوست
 
 
عمری است که دم به دم علی می گویم
در حال نشاط و غم، علی می گویم
یک عمر علی گفتم و ان شاالله
تا آخر عمر هم، علی می گویم
 
 عید غدیر خم بر شما مبارک
 

عیـد-غـدیر-خم عیـد-غـدیر-خم عیـد-غـدیر-خم عیـد-غـدیر-خم عیـد-غـدیر-خم امتیاز : 71 دیدگاه(0)

تاریخ: عدم نمايش ساعت: 23:15 بازدید: 64 نویسنده: امین قلی زاده زهرا نظام دوست

 

دستورالعمل برگزاری المپیاد


-دستورالعمل-برگزاری-المپیاد -دستورالعمل-برگزاری-المپیاد -دستورالعمل-برگزاری-المپیاد -دستورالعمل-برگزاری-المپیاد -دستورالعمل-برگزاری-المپیاد امتیاز : 67 ادامه مطلب| دیدگاه(0)

تاریخ: عدم نمايش ساعت: 16:42 بازدید: 335 نویسنده: امین قلی زاده زهرا نظام دوست

 

متن سرود المپیاد ورزشی درون مدرسه ای


متن-سرود-المپیاد-ورزشی-درون-مدرسه-ای متن-سرود-المپیاد-ورزشی-درون-مدرسه-ای متن-سرود-المپیاد-ورزشی-درون-مدرسه-ای متن-سرود-المپیاد-ورزشی-درون-مدرسه-ای متن-سرود-المپیاد-ورزشی-درون-مدرسه-ای امتیاز : 119 ادامه مطلب| دیدگاه(0)

تاریخ: عدم نمايش ساعت: 16:38 بازدید: 1064 نویسنده: امین قلی زاده زهرا نظام دوست

 

سرود المپیاد ورزشی درون مدرسه ای


سرود-المپیاد-ورزشی-درون-مدرسه-ای سرود-المپیاد-ورزشی-درون-مدرسه-ای سرود-المپیاد-ورزشی-درون-مدرسه-ای سرود-المپیاد-ورزشی-درون-مدرسه-ای سرود-المپیاد-ورزشی-درون-مدرسه-ای امتیاز : 116 ادامه مطلب| دیدگاه(0)

تاریخ: عدم نمايش ساعت: 22:41 بازدید: 42 نویسنده: امین قلی زاده زهرا نظام دوست

 

خدایا ،قبله ام ، سجاده ام حرف دلم آخر تویی تو

خدایا معبد ومعبود دنیا و سر شوریده ام آخر تویی تو

عید سعید قربان مبارک.

 


عید-قربان عید-قربان عید-قربان عید-قربان عید-قربان امتیاز : 69 دیدگاه(0)

تاریخ: عدم نمايش ساعت: 22:05 بازدید: 82 نویسنده: امین قلی زاده زهرا نظام دوست

 


المپیاد-ورزشی-درون-مدرسه-ای المپیاد-ورزشی-درون-مدرسه-ای المپیاد-ورزشی-درون-مدرسه-ای المپیاد-ورزشی-درون-مدرسه-ای المپیاد-ورزشی-درون-مدرسه-ای امتیاز : 80 دیدگاه(0)

تاریخ: عدم نمايش ساعت: 22:07 بازدید: 60 نویسنده: امین قلی زاده زهرا نظام دوست
طرح-المپیادهای-ورزشی-درون-مدرسه-ای طرح-المپیادهای-ورزشی-درون-مدرسه-ای طرح-المپیادهای-ورزشی-درون-مدرسه-ای طرح-المپیادهای-ورزشی-درون-مدرسه-ای طرح-المپیادهای-ورزشی-درون-مدرسه-ای امتیاز : 96 ادامه مطلب| دیدگاه(0)

تاریخ: عدم نمايش ساعت: 22:19 بازدید: 60 نویسنده: امین قلی زاده زهرا نظام دوست

 

تشکیل شورای ورزشی مدرسه تا 15 مهرماه

 


شورای-ورزشی-مدرسه- شورای-ورزشی-مدرسه- شورای-ورزشی-مدرسه- شورای-ورزشی-مدرسه- شورای-ورزشی-مدرسه- امتیاز : 72 ادامه مطلب| دیدگاه(0)

آخرین مطالب

دوشنبه 28 مهر 1393
دوشنبه 28 مهر 1393
دوشنبه 28 مهر 1393
دوشنبه 28 مهر 1393
یکشنبه 27 مهر 1393
یکشنبه 27 مهر 1393
یکشنبه 27 مهر 1393
شنبه 26 مهر 1393
جمعه 25 مهر 1393
جمعه 25 مهر 1393
سه شنبه 22 مهر 1393
سه شنبه 22 مهر 1393
دوشنبه 21 مهر 1393
جمعه 18 مهر 1393
سه شنبه 15 مهر 1393
سه شنبه 15 مهر 1393
یکشنبه 13 مهر 1393
یکشنبه 13 مهر 1393
یکشنبه 13 مهر 1393
یکشنبه 13 مهر 1393
جمعه 04 مهر 1393
چهارشنبه 26 شهریور 1393
یکشنبه 22 تیر 1393
شنبه 07 تیر 1393
شنبه 07 تیر 1393
یکشنبه 18 خرداد 1393
شنبه 10 خرداد 1393
دوشنبه 05 خرداد 1393
یکشنبه 28 اردیبهشت 1393
یکشنبه 28 اردیبهشت 1393
سه شنبه 14 آذر 1391
یکشنبه 28 اردیبهشت 1393
شنبه 27 اردیبهشت 1393
یکشنبه 28 اردیبهشت 1393
چهارشنبه 06 دی 1391
یکشنبه 28 اردیبهشت 1393
شنبه 27 اردیبهشت 1393
جمعه 24 آذر 1391
دوشنبه 18 دی 1391
شنبه 23 دی 1391

مطالب محبوب

صفحات مطالب

1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|
موضوعات
  • تربیت بدنی آموزشگاههای مانه و سملقان فدراسیون ها
  • تربیت بدنی آموزشگاههای مانه و سملقان مقالات ورزشی
  • تربیت بدنی آموزشگاههای مانه و سملقان قوانین رشته های ورزشی
  • تربیت بدنی آموزشگاههای مانه و سملقان آموزش رشته های ورزشی
  • تربیت بدنی آموزشگاههای مانه و سملقان تاریخچه رشته های ورزشی
پیوند ها