تربیت بدنی آموزشگاههای مانه و سملقان

تاریخ: عدم نمايش ساعت: 01:14 بازدید: 11 نویسنده: امین قلی زاده زهرا نظام دوست

 

پیشنهادات و راه کار ها


پیشنهاد پیشنهاد پیشنهاد پیشنهاد پیشنهاد امتیاز : 15 ادامه مطلب| دیدگاه(0)

تاریخ: عدم نمايش ساعت: 09:04 بازدید: 89 نویسنده: امین قلی زاده زهرا نظام دوست

 

ترتیب سازماندهی نیروها

شنبه 93/6/1


ترتیب-سازماندهی-نیروها-2 ترتیب-سازماندهی-نیروها-2 ترتیب-سازماندهی-نیروها-2 ترتیب-سازماندهی-نیروها-2 ترتیب-سازماندهی-نیروها-2 امتیاز : 77 ادامه مطلب| دیدگاه(0)

تاریخ: عدم نمايش ساعت: 09:02 بازدید: 101 نویسنده: امین قلی زاده زهرا نظام دوست

 

ترتیب سازماندهی نیروها

پنج شنبه 93/5/30


ترتیب-سازماندهی-نیروها1 ترتیب-سازماندهی-نیروها1 ترتیب-سازماندهی-نیروها1 ترتیب-سازماندهی-نیروها1 ترتیب-سازماندهی-نیروها1 امتیاز : 52 ادامه مطلب| دیدگاه(1)

تاریخ: عدم نمايش ساعت: 15:02 بازدید: 109 نویسنده: امین قلی زاده زهرا نظام دوست

 

امتیاز همکاران راهنمایی (خواهر)

آخرین تغییرات


امتیاز-همکاران-راهنمایی-(خواهر)2 امتیاز-همکاران-راهنمایی-(خواهر)2 امتیاز-همکاران-راهنمایی-(خواهر)2 امتیاز-همکاران-راهنمایی-(خواهر)2 امتیاز-همکاران-راهنمایی-(خواهر)2 امتیاز : 70 ادامه مطلب| دیدگاه(1)

تاریخ: عدم نمايش ساعت: 12:57 بازدید: 106 نویسنده: امین قلی زاده زهرا نظام دوست

 

امتیاز همکاران ابتدایی (برادر)

آخرین تغییرات


امتیاز-همکاران-ابتدایی-(برادر)2 امتیاز-همکاران-ابتدایی-(برادر)2 امتیاز-همکاران-ابتدایی-(برادر)2 امتیاز-همکاران-ابتدایی-(برادر)2 امتیاز-همکاران-ابتدایی-(برادر)2 امتیاز : 45 ادامه مطلب| دیدگاه(0)

تاریخ: عدم نمايش ساعت: 12:54 بازدید: 87 نویسنده: امین قلی زاده زهرا نظام دوست

 

امتیاز همکاران راهنمایی (برادر)


امتیاز-همکاران-راهنمایی-(برادر) امتیاز-همکاران-راهنمایی-(برادر) امتیاز-همکاران-راهنمایی-(برادر) امتیاز-همکاران-راهنمایی-(برادر) امتیاز-همکاران-راهنمایی-(برادر) امتیاز : 48 ادامه مطلب| دیدگاه(0)

تاریخ: عدم نمايش ساعت: 23:29 بازدید: 236 نویسنده: امین قلی زاده زهرا نظام دوست

 

 

امتیاز همکاران ابتدایی (برادر)


امتیاز-همکاران-ابتدایی(برادر) امتیاز-همکاران-ابتدایی(برادر) امتیاز-همکاران-ابتدایی(برادر) امتیاز-همکاران-ابتدایی(برادر) امتیاز-همکاران-ابتدایی(برادر) امتیاز : 150 ادامه مطلب| دیدگاه(0)

تاریخ: عدم نمايش ساعت: 22:54 بازدید: 183 نویسنده: امین قلی زاده زهرا نظام دوست

 

 

امتیاز همکاران متوسطه (برادر)


امتیاز-همکاران-متوسطه-(برادر) امتیاز-همکاران-متوسطه-(برادر) امتیاز-همکاران-متوسطه-(برادر) امتیاز-همکاران-متوسطه-(برادر) امتیاز-همکاران-متوسطه-(برادر) امتیاز : 158 ادامه مطلب| دیدگاه(0)

تاریخ: عدم نمايش ساعت: 22:52 بازدید: 205 نویسنده: امین قلی زاده زهرا نظام دوست

 

 

امتیاز همکاران راهنمایی (خواهر)


امتیاز-همکاران-راهنمایی(خواهر) امتیاز-همکاران-راهنمایی(خواهر) امتیاز-همکاران-راهنمایی(خواهر) امتیاز-همکاران-راهنمایی(خواهر) امتیاز-همکاران-راهنمایی(خواهر) امتیاز : 168 ادامه مطلب| دیدگاه(0)

تاریخ: عدم نمايش ساعت: 18:44 بازدید: 217 نویسنده: امین قلی زاده زهرا نظام دوست

 

امتیاز همکاران ابتدایی (خواهر)


امتیاز-همکاران-ابتدایی-(خواهر) امتیاز-همکاران-ابتدایی-(خواهر) امتیاز-همکاران-ابتدایی-(خواهر) امتیاز-همکاران-ابتدایی-(خواهر) امتیاز-همکاران-ابتدایی-(خواهر) امتیاز : 188 ادامه مطلب| دیدگاه(1)

تاریخ: عدم نمايش ساعت: 18:17 بازدید: 197 نویسنده: امین قلی زاده زهرا نظام دوست

 

امتیاز همکاران متوسطه (خواهر)


امتیاز-همکاران-متوسطه-(خواهر) امتیاز-همکاران-متوسطه-(خواهر) امتیاز-همکاران-متوسطه-(خواهر) امتیاز-همکاران-متوسطه-(خواهر) امتیاز-همکاران-متوسطه-(خواهر) امتیاز : 135 ادامه مطلب| دیدگاه(0)

تاریخ: عدم نمايش ساعت: 17:57 بازدید: 166 نویسنده: امین قلی زاده زهرا نظام دوست

 

ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات 

 

فرا رسیدن عید سعید فطر  را تبریک عرض می نماییم.

 

 


عید-سعید-فطر عید-سعید-فطر عید-سعید-فطر عید-سعید-فطر عید-سعید-فطر امتیاز : 125 دیدگاه(2)

تاریخ: عدم نمايش ساعت: 14:54 بازدید: 165 نویسنده: امین قلی زاده زهرا نظام دوست

 

شهادت امام علی (ع)

 

را به عموم شیعیان جهان تسلیت عرض می نماییم.


شب-قدر شب-قدر شب-قدر شب-قدر شب-قدر امتیاز : 256 دیدگاه(0)

تاریخ: عدم نمايش ساعت: 23:40 بازدید: 226 نویسنده: امین قلی زاده زهرا نظام دوست

 

درج امتیازات همکاران


امتیازات امتیازات امتیازات امتیازات امتیازات امتیاز : 280 ادامه مطلب| دیدگاه(1)

تاریخ: عدم نمايش ساعت: 00:44 بازدید: 161 نویسنده: امین قلی زاده زهرا نظام دوست

 

11و 12 تیر ماه  زمان  مراجعه به کارگزینی


کارگزینی کارگزینی کارگزینی کارگزینی کارگزینی امتیاز : 417 ادامه مطلب| دیدگاه(3)

تاریخ: عدم نمايش ساعت: 00:41 بازدید: 152 نویسنده: امین قلی زاده زهرا نظام دوست

 

تیم دو و میدانی مقطع متوسطه سکوی دوم استان را کسب کرد.


دو-و-میدانی- دو-و-میدانی- دو-و-میدانی- دو-و-میدانی- دو-و-میدانی- امتیاز : 341 ادامه مطلب| دیدگاه(0)

تاریخ: عدم نمايش ساعت: 21:21 بازدید: 281 نویسنده: امین قلی زاده زهرا نظام دوست

 

اوقات فراغت


اوقات-فراغت اوقات-فراغت اوقات-فراغت اوقات-فراغت اوقات-فراغت امتیاز : 425 ادامه مطلب| دیدگاه(0)

تاریخ: عدم نمايش ساعت: 14:04 بازدید: 215 نویسنده: امین قلی زاده زهرا نظام دوست

 

سازماندهی همکاران تربیت بدنی

 


سازماندهی سازماندهی سازماندهی سازماندهی سازماندهی امتیاز : 420 ادامه مطلب| دیدگاه(1)

تاریخ: عدم نمايش ساعت: 14:16 بازدید: 177 نویسنده: امین قلی زاده زهرا نظام دوست
فعالیت‌های-ورزشی فعالیت‌های-ورزشی فعالیت‌های-ورزشی فعالیت‌های-ورزشی فعالیت‌های-ورزشی امتیاز : 471 ادامه مطلب| دیدگاه(0)

تاریخ: عدم نمايش ساعت: 18:36 بازدید: 231 نویسنده: امین قلی زاده زهرا نظام دوست

زنگ ورزش را از یاد نبریم ...

 


توجه-----------توجه توجه-----------توجه توجه-----------توجه توجه-----------توجه توجه-----------توجه امتیاز : 430 ادامه مطلب| دیدگاه(0)

آخرین مطالب

چهارشنبه 26 شهریور 1393
دوشنبه 27 مرداد 1393
دوشنبه 27 مرداد 1393
پنجشنبه 23 مرداد 1393
پنجشنبه 23 مرداد 1393
پنجشنبه 23 مرداد 1393
یکشنبه 05 مرداد 1393
یکشنبه 05 مرداد 1393
یکشنبه 05 مرداد 1393
شنبه 04 مرداد 1393
شنبه 04 مرداد 1393
دوشنبه 06 مرداد 1393
یکشنبه 29 تیر 1393
یکشنبه 22 تیر 1393
شنبه 07 تیر 1393
شنبه 07 تیر 1393
یکشنبه 18 خرداد 1393
شنبه 10 خرداد 1393
دوشنبه 05 خرداد 1393
یکشنبه 28 اردیبهشت 1393
یکشنبه 28 اردیبهشت 1393
سه شنبه 14 آذر 1391
یکشنبه 28 اردیبهشت 1393
شنبه 27 اردیبهشت 1393
یکشنبه 28 اردیبهشت 1393
چهارشنبه 06 دی 1391
یکشنبه 28 اردیبهشت 1393
شنبه 27 اردیبهشت 1393
جمعه 24 آذر 1391
دوشنبه 18 دی 1391
شنبه 23 دی 1391
یکشنبه 28 اردیبهشت 1393
چهارشنبه 18 بهمن 1391
شنبه 27 اردیبهشت 1393
یکشنبه 28 اردیبهشت 1393
شنبه 27 اردیبهشت 1393
پنجشنبه 25 اردیبهشت 1393
شنبه 27 اردیبهشت 1393
سه شنبه 21 آذر 1391
چهارشنبه 22 آذر 1391

مطالب محبوب

صفحات مطالب

1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|
موضوعات
  • تربیت بدنی آموزشگاههای مانه و سملقان فدراسیون ها
  • تربیت بدنی آموزشگاههای مانه و سملقان مقالات ورزشی
  • تربیت بدنی آموزشگاههای مانه و سملقان قوانین رشته های ورزشی
  • تربیت بدنی آموزشگاههای مانه و سملقان آموزش رشته های ورزشی
  • تربیت بدنی آموزشگاههای مانه و سملقان تاریخچه رشته های ورزشی
پیوند ها